Nak tau apa yang tak dilindungi oleh hak cipta

Bukan semua karya dilindungi oleh hak cipta. Berikut saya senaraikan perkara yang tak dilindungi dan boleh salin tanpa kebenaran oleh khalayak.

1- Karya yang belum ditulis dalam bentuk kekal.

2- Tajuk, nama, frasa pendek. Slogan tidak temasuk dalam hak cipta tetapi dilindungi sebagai cap dagangan.

3-Simbol dan ciptaan umum seperti “Di larang masuk”

4- Jenis huruf dan warna

5- Idea, prosedur, kaedah, sistem, proses, konsep, prinsip, penemuan, peraturan dan undang-undang. Semua ini hanya akan dilindungi jika telah dipindahkan sebagai karya dalam bentuk kekal.

6- Maklumat umum dan tiada pemilik hak cipta seperti kalender biasa, carta ukuran, jadual atau senarai dari sumber umum

7- Teks rasmi kerajaan atau badan berkanun.

8- Keputusan kehakiman.

Cara termudah untuk melindungi karya anda ialah dengan mencetak karya tersebut. Masukkan ke dalam sampul surat karya termasuk softcopy. Seal dengan lilin cina sampul tersebut. Pos karya anda kepada diri beralamat sendiri menggunakan pos berdaftar. Simpan karya yang anda terima sebagai bukti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s