Software untuk Menulis Menggunakan Kaedah KJ

Satu software yang aku guna dalam mempraktikkan kaedah KJ dalam penulisan ialah FreeMind.

FreeMind adalah software untuk mind-mapping. Anda boleh dapatkannya dengan percuma di http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download

Oleh kerana ia ditulis dengan Java maka ia boleh digunakan dalam pelbagai platform. Aku suka guna FreeMind untuk brainstoming. Setiap idea boleh dikembangkan kepada subtasks. Subtask boleh disembunyikan untuk peta yang kemas. Fungsi folding/unfolding inilah yang paling aku gemari.

Fungsi copy/paste dan Drag’n Drop membolehkan semua idea disimpan dengan cepat dan kemas. Proses menulis artikel aku yang tersiar dalam akhbar tahun lepas memang menggunakan software ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s